Privacy Policy

 

 

A BabosSound Hangtechnika Zrt. tiszteletben tartja a honlapot látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján a felhasználó eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a honlapon.

A felhasználók adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor a felhasználó felhatalmazza a BabosSound Hangtechnika Zrt-t, hogy a megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.

A felhasználónak jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a honlapon megadott személyes adatait a BabosSound Hangtechnika Zrt. felhasználhassa, rögzíthesse, illtetve jogában áll azt kérnie, hogy személyes adatait a nyilvántartásainkból töröljük. Ez irányú kéréseit kérjük, az online kapcsolat felvételi űrlapon keresztül jelezze felénk.

A BabosSound Hangtechnika Zrt. harmadik féllel nem osztja meg a honlapon keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának kifejezett hozzájárulása és engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

Az információkat biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A BabosSound Hangtechnika Zrt. a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes.

Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

A fentiek maradéktalan betartása érdekében, kérjük, hogy az általunk átadott honlap belépési kódot őrizze meg, tárolja biztonságos helyen és illetékteleneknek ne hozza tudomására.