FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK

 

ALACSONY TORZÍTÁSI SZINT

 

Bármennyire is szeretnénk elkerülni a torzítás megjelenését, tudomásul kell vennünk, hogy minden hangrendszer rendelkezik a torzítás melléktermékével.

A torzítás, a hangvisszaadás legszubjektívebb tényezője. Hatását nyitott fülekkel figyeljük, és ítélkezünk a hangzás felett, amelyet a torzítás befolyásol. A torzítási jelenség sokszor hallhatóvá válik, könyörtelenül rányomva bélyegét a hangképre, a zenei élmény egészére.

A hátrányos tulajdonságokból csak néhány jellemzőt emelünk ki:

•   A térinformációk sérülése és eltűnése mind a sztereó vonalában, mind a tér mélységében. A hangszerhangok és a térhangok egybeolvadásából egy új hangzás jön létre, amelyet a hallgató (helytelenül) a hangszer hangjaként (hangzásaként) azonosít.

•     A hangszerek hangjának lecsengési ideje megnő, ezzel a zenei művek nem adják vissza a nyugalom érzetét.

•    A hangszerhangok egy nem valós felharmonikus tartománnyal egészülnek ki, amely egy újabb hangzás megjelenését eredményezi, elfedve ezzel a zenei részleteket.

•     A hangerő növekedése a torzítás jelentős és nem lineáris növekedését okozza, hatására a zene elveszíti felbontását, lényegét.

A fenti hatás elkerülése érdekében a BabosSound hangsugárzók és a meghajtó erősítő fokozatok torzítását a lehető legalacsonyabb szintre csökkentettük.

A BabosSound ® hangsugárzók minden hangdobozába 25 cm, vagy annál nagyobb átmérőjű mély hangsugárzót szereltünk. A nagyobb sugárzási felülettel a hangsugárzók mozgási útját sikerült lerövidíteni úgy, hogy a mágneses tér felügyelete a mozgási tartomány széleinél is állandó maradhasson. A rövidebb út, a kontrollált mozgás jelentős hatással bírt a torzítási szint csökkenésére.

Az auditált mérési környezetben is bizonyított alacsony torzítási értékeket a gondos tervezés, és a végtelen számú kísérlettel töltött óra eredményezte. A mért torzítási értékek részletes adatokat szolgáltattak ahhoz, hogy világos képet kapjunk a hangsugárzók terheléses torzításáról, és elősegítsék a legjobb hangszórók kiválasztását.

A kapott mérési eredmény birtokában kijelenthető, hogy a mélytartomány egészénél keletkező torzítás alacsony szintje egy nagyon tiszta, színezettségtől mentes mélyközép és közép tartományt enged reprodukálni.

A hangszóró merev felfüggesztési rendszere a jónak vélt hangsugárzókhoz képest is sokkal gyorsabb impulzusválaszt biztosít.

HITELES MÉRÉSEK – HITELES EREDMÉNYEK

A BabosSound ® tudatosan – a High-End világától is szokatlan módon – vállalja fel az elért műszaki  eredményeit, és nem tekinti feladatának a hangminőség elfogult megítélését.

Kizárólag vevőinkre bízzuk a szubjektív véleményalkotást, akik eszközeinkben fedezhetik fel azt a minőségi színvonalat, amely elvárásaikban megfogalmazódik és amely, mások kínálatában nem lelhető fel.

Célunk és szándékunk, hogy naprakészen fejlesszük a mérési lehetőségeinket, és alkalmazzuk a legújabb technológiákat. Eltökéltek vagyunk abban is, hogy háttérbe szorítsuk a szubjektív ítélkezés jelentőségét, és megfelelő alternatívát, az objektív megítélés lehetőségét biztosítsuk nem csak a saját, hanem más gyártók eredményeinek szakmai megítéléséhez. Úgy véljük, hogy csakis ennek az útnak a követésével teljesíthető a tényleges fejlődés igénye, magunk mögött hagyva az előítéletek miatt gyakorta tévedéseken alapuló korszakát.

KITERJESZTETT SÁVSZÉLESSÉG

 

A BabosSound ® hangsugárzók egy régi ellentmondást oldottak fel. Bebizonyították, hogy kisebb hangdobozokba szerelt hangsugárzók méretüket meghazudtoló hangerővel és dinamikával adhatják vissza az élő hang varázsát.

A hangdoboz mérete, a hozzá párosuló tökéletes hangreprodukció képessége sokak számára nehezen összeegyeztethető tudás, amelyet a kiterjesztett sávszélesség hozott meg.

Az elért alacsony torzítási szint eloszlatja a tévhitét annak, hogy nagyméretű hangsugárzók csak szűk, mélyebb hangtartományban lennének csak használhatók.

A BabosSound hangsugárzók pontosan rámutatnak bizonyos előítéletek helytelenségére, megteremtve a lehetőséget egy új szemlélet befogadására.

Egy hangsugárzó sávszélességének kiterjesztése akkor nyerhet értelmet, ha a kívánt hangsávban kedvező torzítási és fázis menetet hoz. Összehasonlítva egy magas sugárzó mélyebb frekvenciájával, a BabosSound mélysugárzóinak frekvencia átvitele és torzítása kedvezőbb, így az 1 kHz és környezetének átvitelét minden esetben a mélysugárzókra bízhattuk. Ennek eredménye egy nagyon világos közép tartomány lett, ahol a magas sugárzó mélyfrekvenciás torzítása nagyobb hangnyomás mellett sem juthat szerephez.

Ez a megoldás jelentősen eltér az eddigi alkalmazási lehetőségektől, eredménye megcáfolhatatlanul alátámasztja a fejlesztői gondolat létjogosultságát.

A grafikon a BabosSound Dynamic hangsugárzó 25 cm átmérőjű mély közép sugárzójának frekvencia átvitelét ábrázolja a kritikus közép frekvencia tartományban.